Hva skulle vi gjort uten de frivillige? – Aker
foto: provat

Hva skulle vi gjort uten de frivillige?

Akers egen Wibek Bjerkås Moe får hederlig omtale av Martin Strøm på www.topphandball.no. At Wibek og Arve bruker mye tid i hallen er ingen hemmelighet for oss som følger Aker:  «Mannen min har vært engasjert i Aker Topphåndball siden starten i 2016, og da han for et par år siden tok på seg å arrangere treningsleir for jentene, var det helt naturlig at jeg ble med for å hjelpe til. I løpet av den uken fikset vi mat for jentene, og passet på at de hadde det bra i mellom øktene. Jeg ble da bedre kjent med både spillerne og trenerne, og da jeg ble spurt om å være «oppkvinne», var det lett å si ja til det.» Og jammen er vi glade for at hun sa ja! Wibek er en utrolig verdifull ressurs for laget, og en inspirasjon for mange, at hun er et glimrende eksempel på hvor viktig «laget rundt laget» er!

Wibek er en av de frivillige rundt Aker Topphåndball – Det å kunne gi noe tilbake er fantastisk – Norsk Topphåndball (topphandball.no)