Styret – Aker

Styret

Styret i Aker Topphåndball 2024/25

Vilhelm Lae
Styreleder

Atle Lagset
Nestleder

Frikk Fabian Juell
Dagligleder

Knut Røse
Styremedlem

Heidi Hope Husaas
Styremedlem

Kristin Maltau
Styremedlem

Tonje Haugen
Styremedlem