Styret i Aker Topphåndball 2021/2022

Tom Erik Myrland
Styreleder

Sondre Sjølie Larsen
Nestleder

Jacob Nygaard
Økonomiansvarlig

Arve Moe
Sportslig leder

Anne Kathrine Nordvang
Styremedlem

Anita Myskja
Styremedlem

Vilde Moe
Styremedlem

Børre Gåsvær
Styremedlem

Jørn Atle Berg
Styremedlem

Frode Reppe Berg
Styremedlem

Øyvind Brandt
Styremedlem