Publikumsundersøkelse! – Aker

Publikumsundersøkelse!

Hjelp oss å gjøre hjemmekampene enda bedre!! Sesongen 2022/23 er første «kovidfrie» sesong. Norsk Topphåndball tar tempen på publikum og ønsker innspill på hvordan vi kan gjøre hjemmekampene enda bedre!

Klubbene i REMA 1000-ligaene og Norsk Topphåndball skal jobbe for å få mer publikum inn i hallen og en bedre opplevelse for både spiller og supportere. Det er derfor viktig å vite hva du mener og tenker kan bli bedre.

Spørreskjemaet ble også benyttet før kovid og vil gi et godt sammenligningsgrunnlag.

Alle som deltar er med i trekning av sesongkort, spillerdrakter og Selectballer.

Du kan svare på undersøkelsen her:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1144540X381283964X98461