Nyhetsbrev; Tom Erik og Frikk har ordet! – Aker

Nyhetsbrev; Tom Erik og Frikk har ordet!

Velkommen til ny sesong for Aker Topphåndball. Vi har endelig gleden av å sende et noe forsinket nyhetsbrev. Her vil vi informere litt om endringer som har skjedd fra siste sesong, nyansettelse av daglig leder, styrearbeidet, treningshverdagen frem til nå og planer fremover.

Vi er allerede godt i gang med sesongen 22/23 – og ingenting tyder på at det blir kjedelig! Med «unge veteraner» i spissen står Elite foran en utfordrende men spennende sesong, hele 10 spillere er født i 2000 eller senere. Selv om sesongåpningen har vært litt ujevn er dette bare begynnelsen. Jentene er videre til kvartfinalen i NM, og det jobbes knallhardt frem mot seriekampene etter EM-pausen. Tre spillere har tatt steget opp fra rekrutt, og ytterligere to hospiterer. I tillegg har det kommet noen forsterkninger utenfra. Dette er et ungt mannskap som tar utfordringen og jobber knallbra!

Også på rekruttsiden jobbes det godt. Jentene er foreløpig ubeseiret både i 2. divisjon, 3.divisjon og kvalifisert til Lerøyspill. Rekruttene er også videre i NM20. Dette er sterk innsats!! Både i 2. og 3. divisjon har rekruttene overbevist, i 3. divisjon her de i tillegg med forsterkninger fra Ullerns damelag. Lerøylaget har hele 14 spillere som er nye i Aker, og jentene ønsker å vise hva de er gode for – så når de inviterer til hjemmerunde i Ørakerhallen blir det håndballfest.

Det blir spennende å følge med Elite og Rekrutter videre. Vi er glade for at så mange etablerte spiller har valgt å bli i Aker – og glade for at så mange nye unge spiller har valgt å gå til Aker. Nå skal vi jobbe for at de får en best mulig treningshverdag, og at forutsetningene er tilstede for at de kan prestere på sitt beste.

Når det er sagt; det er ikke bare jentene som står på, også «laget rundt laget» gjør en uvurderlig innsats – uten frivillige er det vanskelig å få suksess – Takk for innsatsen så langt, og stå på videre!!

Styrelederen har ordet

Aker Topphåndball er en relativt ung og liten eliteklubb, men har et stort potensial for å prege og styrke norsk elitehåndball på kvinnesiden i årene som kommer.

For å realisere dette potensialet må vi lykkes med å videreutvikle tre kjerneområder i klubben; økonomi, organisasjon og sport. Dette handler i bunn og grunn om mennesker – at vi klarer å tiltrekke oss og beholde de riktige personene i hele spekteret fra spillere og trenere til frivillige. For det er menneskene i samarbeid som skaper alt fra god drift, inntekter og sportslig utvikling, til stemning på tribunen og resultater på banen.  

Ansettelsen av Frikk Juell som klubbens første daglige leder representerer en betydelig satsning for å videreutvikle klubben. Med hans tid, kompetanse og engasjement er målet å ta solide skritt i riktig retning innenfor alle de tre kjerneområdene. For å spille Frikk enda bedre, er han avhengig av et velfungerende styre i ryggen. Dagens styre er sammensatt av 9 personer, en kombinasjon av foreldre og ildsjeler som alle legger ned verdifull innsats for klubben. Arbeidet er organisert i ulike grupper, som eksempelvis marked, arrangement, dugnad og sportslig utvalg, og består av foreldre og frivillige i tillegg til styremedlemmer. Vi har naturligvis plass til flere hoder og hender, så hvis du har lyst til å bli med på «laget rundt laget» hører vi gjerne fra deg.

Det er et ambisiøst mål å etablere klubben i toppen av norsk damehåndball, men vi har et konkurransefortrinn få andre eliteklubber kan matche. I Aker Topphåndballs nærområde har vi sannsynligvis landets høyeste tetthet av unge håndballtalenter. Hvert år har vi veldig god pågang av dedikerte håndballjenter som har jobbet hardt for å oppnå en plass i klubbens rekruttgruppe, og som kommer fra morklubben Ullern og andre lokale breddeklubber. Det er dette som var bakgrunnen for etableringen av klubben i 2016, og som har skapt resultater på juniornivå som få, om noen, kan måle seg med de siste årene. Og det er dette fundamentet klubben skal bygges videre på – mot toppen av norsk kvinnehåndball

Tom Erik Myrland – Styreleder Aker Topphåndball

Hilsen fra Daglig leder

Hei spillere, foreldre og  frivillige! Først vil jeg benytte anledningen til å ytre begeistring for oppgaven jeg står ovenfor. Jeg er overbevist om at Aker har et stort uforløst potensiale, og at vi relativt raskt kan styrke det sportslige og kommersielle produktet som Aker topphåndball besitter i dag. Med tiden skal også Aker etablere seg som en seriøs og robust aktør i Norsk topphåndball. Dette vil selvsagt kreve god struktur, proaktiv kultur, kunnskap og tid til å omsette teori til praksis. Men det vil også kreve harde prioriteringer, vilje til endring og en god dose arbeidsinnsats.

Blant oppgaver som må prioriteres , er arbeidet med å utvikle kontinuitet og struktur i det sportslige arbeidet noe vi de siste 2 mnd har jobbet aktivt med å styrke. Vi har hatt gode prosesser innad i sportslig utvalg, samt flere månedlige møter og samlinger med trenerne. Vi har satt oss klare mål om å styrke de sportslige rammene for utøverne og trenere. Hverdagen må bli bedre! Et konkret område vi har arbeidet med er «veien mot å etablere seg som toppidrettsutøver». Her har vi skapt bevissthet rundt hvordan vi som klubb kan påvirke og optimalisere et utviklingsløp for våre utøvere.

Dette har resultert i at vi har bygget dokumenter med struktur og planverk som sikrer kvalitet, progresjon og ro i utviklingsarbeidet. Dette kvalitetsdokumentet kan du lese mer om i «Akerveien».

Aker trenger flere partnere og større inntekter.

Markedsstrategi og nettverksbygging er noe vi har sterkt fokus på. Vi har utviklet en markedsplan samt definert ulike partnerpakker med påfølgende prisliste. Det er selvsagt krevende å innhente inntekter i disse tider der mange sliter, men vi opplever økende interesse for Aker Topphåndball, og vi har stor tro på at flere vil ta del i klubbens partnerskap i tiden fremover.

En av de virkelig store utfordringene Aker Topphåndball står ovenfor, og som må prioriteres, er tilgangen til treningstid. 

Selv om vår identitet har utspring i Ullern, så er det dessverre så stort press på treningstid i Ullern flerbrukshall, at vi sliter med å være det synlige elitelaget for lokalmiljøet som vi ønsker å være. 

    Aker topphåndball har i sin helhet kun fått tildelt en treningsøkt i Ullern flerbrukshall. I tillegg får vi ikke disponere Ullern flerbrukshall som kamparena for elite, da UHF ikke tilfredsstiller arenakravene som er vedtatt av Norsk Topphåndball.

    Toppidrettsutøver er en yrkesgruppe, som må behandler deretter. Dette er ikke hobbyister eller mosjonister, men utøvere som tilpasser og vier til liv sitt til å oppnå sine mål. Toppidrettstilværelsen gjelder 24 timer i døgnet året rundt, og konsekvensen av et dårlig valg på våren kan ha stor effekt for prestasjonsevne høsten samme år. 

Det stilles med andre ord tøffe krav til våre utøvere, både på elite og på rekrutt, og sånn må det være.  Men, vi som klubb klarer ikke å forsvare det å kalle oss selv for et toppidrettsmiljø parallelt som man krever at utøverne skal trene sent på kvelden og på forskjellige arenaer hver dag. 

For å sikre nok trening, har klubben da sett seg nødt til å leie treningstider på NIH. Dette koster ca 6000,- ukentlig. Dette er selvsagt en kostnad vi aller helst skulle vært foruten, men som vi samtidig syntes er helt nødvendig å prioritere.

    Dette er på mange måter uholdbart, men vi klandrer ikke andre. Uller flerbrukshall er under hardt press, og det siste vi vil er å ta sårt tiltrengt aktivitetstid fra barn og unge. Vi jobber derfor med alternativer som tilfredsstiller det man skal forvente av et toppidrettsmiljø.  Vi må sikre faste treningstider, fast garderobe, og en kamparena som kan styrker lokal forankring og kommersiell drift. 

    Vi har siden første arbeidsuke jobbet aktivt inn mot Oslo’s politiske organer. Jeg har mistet telling på antallet møter vi har hatt på rådhuset, og vi opplever heldigvis at flere sentrale politikere engasjerer seg i saken. Mere en forventet faktisk. 

Kampen om å få på plass en robust kamparena i nærområdet, har så vidt begynt, men med gode argumenter og dokumentert behov, så er ikke utsiktene så fryktelig dystre allikevel Her må vi bare gønne på! 

Takk for oppmerksomheten!

Håper folk tar seg tid til å komme bortom for å hilse når dere ser meg i hallen!  

Frikk Juell – Daglig leder Aker Topphåndball

Akerveien

Målet om å oppnå en profftilværelse og landslagsstatus kan preges av mange tilfeldigheter, det er derfor viktig at Aker Topphåndball, i samarbeide med utøveren tar kontroll over områder vi selv kan påvirke.

For å sikre en kvalitativ og utviklende hverdag, har vi nå etablert «Akerveien».

Akerveien er et kvalitetsdokument , som i korte trekk kan beskrives som en individuell utviklingsplan, og et verktøy som skal sikre kvalitet, kontinuitet og bevissthet i klubbens utviklingsarbeide med utøveren. Det å bli toppidrettsutøver er en prosess, og Akerveien skal også bidra til ro og langsiktig tenkning for både utøver og trener.

Akerveien i praksis.

Utøveren skal i samarbeide med treneren finne «Sin nøkkel» til å nå sine mål.

Dette er gjerne ikke så enkelt som det høres ut, men det vil skape bevissthet og kunnskap omkring egne kvaliteter, samt egne forbedringsområder. Det er utfallet av denne samtalen som definerer periodemålene utøveren skal jobbe med frem til neste samtale. Periodemålene kan vareiene i omfang og innhold, men det skal fremkomme tydelig hva utøveren må bruke tid på å dyrke. Utviklingssamtaler vil bli gjennomført 4 ganger årlig, i tillegg til den daglige interaksjonen med trenere.