Årsmøte flyttes til 4. mars – Aker

Årsmøte flyttes til 4. mars

Årsmøte Aker Topphåndball, utsettes til ‪04.03 kl 20:15‬

I samråd med valgkomiteen og av praktiske hensyn utsettes årsmøtet til ‪04.03 kl 20:15‬

Dette er kvelden hvor vi forhåpentligvis spiller kamp i den nye hallen på Ullernbanen og årsmøtet starter rett etter kampen. Håper dette bidrar til at flest mulig kan delta.

Viktig presisering:
Årsmøtet er klubbens viktigste og høyeste organ og det er årsmøtet som skal instruere styret og organisasjonen. Videre er det slik at man må ha betalt medlemsavgift for å være stemmeberettiget. Antall medlemmer er også viktig for ulike tilskudd, delegater, etc. Det er derfor viktig at flest mulig spillere og foresatte blir medlemmer. Vi vil nå sende ut faktura for medlemsavgift bredt slik at flest mulig melder seg inn. Dette er ingen plikt, men snarere en oppfordring til medlemsskap.

Mvh

Styret