Innkalling til årsmøte – Aker

Innkalling til årsmøte

Innkalling årsmøte Aker Topphåndball

Tid:       Tirsdag 11. Februar kl 19:00

Sted:     Ørakerhallen

Agenda:

  • Godkjenne innkalling
  • Velge dirigent
  • Styrets årsberetning med årsregnskap
  • Valg
  • Annet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret ihende innen 28.01: leder@akerth.no