Vedrørende sluttspill i Lerøy og valg av spillested – Aker

Vedrørende sluttspill i Lerøy og valg av spillested

Tekst hentet fra Ullern Håndball sin Facebookside:

Lerøy og bruk av Oslofjord Convention Centre, eid av stiftelsen Brunstad Christian Church (BCC, tidligere Smiths venner).

Norges Håndballforbund har valgt å legge sluttspillet for Lerøy gutter og jenter 18 år denne våren til Brunstad- Oslofjord Convention Center.

Det har kommet massive reaksjoner fra hele håndball-Norge med bakgrunn i at BCC er motstandere av homofili, og dette strider mot målet om at håndball skal være en raus og trygg arena for alle – spillere, dommere, trenere og øvrig støtteapparat – uansett legning.

Ullern og Aker har sammen sendt brev til forbundet hvor vi støtter alle andre klubber som mener arrangementet bør flyttes til et mer egnet sted basert på holdningene BCC står for.

I dag behandler styret i Norges Håndballforbund alle innspill og reaksjoner som er kommet i forbindelse med arrangementet av siste Lerøy-runde for 18-åringer.
Vi oppdaterer saken når vi vet utfallet. Dette til informasjon!

Styret i Ullern Håndball og Aker TH

Oppfølging av saken:

https://www.handball.no/nyheter/2020/01/om-norsk-handball-og-oslofjord-arena/