NY AVTALE OM SAMARBEID – Aker

NY AVTALE OM SAMARBEID

Aker Topphåndball og Ullern håndball har inngått ny samarbeidsavtale fram til 2020. Avtalen innebærer sportslig samarbeid fra yngre lag og helt opp til damehåndball. Akers spillere er faddere på yngre Ullernlag og deltar både på trening og kamp. De eldre ungdomslagene har tett samarbeid om hospitering til Aker både for trening og kamper. Aker bidrar også til trenerutvikling i Ullern. Ullern støtter Aker økonomisk.

Samarbeidet skal bidra til å utvikle Ullern som breddeklubb med godt sportslig tilbud for alle alderstrinn. Samarbeidet vil også motvirke at ivrige spillerne forlater Ullern til fordel for klubber med toppsatsing. Erfaringsmessig vil en toppsatsing innenfor klubben lett medføre at fokuset på breddehåndballen svekkes.

For Aker er samarbeidet med både Ullern og Njård viktig for å sikre lokal tilknytning til Oslo vest og at Aker kan bidra til god sportslig utvikling for fremtidige Aker spillere. Aker ble etablert av Njård og Ullern håndball i 2016 og det er en langsiktig målsetting at minst halvparten av Akers spillere skal være lokale.

Bilde: styreleder i Ullern Håndball Stine Røisheim, styreleder i Aker Topphåndball Thomas Skorpen, Akerspiller og tidligere Ullern Amelie Ramm og 2 yngre Ullernspillere.