Ekstra årsmøte – Aker

Ekstra årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 21. september kl. 1800-1810 ifm. at styret avholder møte fra kl. 18.15.  Møtet avholdes hos Røa Rør AS, Aslakveien 14 L. 2- etg. (inngang på baksiden, skiltet Nordisk Husprosjekt).

Dagsorden:

1) Godkjenning av dagsorden, fremmøtte og innkalling.

2) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen.

3) Valg av ny styreleder da dagens styreleder må trekke seg pga. endret arbeidssituasjon.  Sverre Amundsen er innstilt som ny leder.