ELITE

Henrik Wilhelmsen
Hovedtrener

Vigdis Holmeset
Hovedtrener

Sverre Jenssen
Lagleder/Oppmann

Anders Tvilde
Keepertrener

Charlotte Hansen
Fysioterapeut

REKRUTT

Joakim Tvilde
Hovedtrener

Trond Jensegg
Hovedtrener

Frode Reppe Sørensen
Lagleder/Oppmann