J18-laget til Aker spiller i nivå 1 i J18-serien. I tillegg håper laget å kvalifisere seg til Lerøy. Lag består både av lokale spillere fra Ullern og spillere fra andre steder i Norge.