Uten frivillige stopper idrettsnorge, og det gjelder for oss også.

Vi er heldige.  Vi har en god gjeng med frivillige som vil bidra for Aker Topphåndball, men det er alltid plass til flere.  Oppgavene er mange, og av alle slag.  Vi har fokus på at man ikke skal sitte alene med store oppgaver.

Har du lyst å bidra så kontakt Rune på  981 77 777 eller send en e-post til leder@akerth.no.

Aker har en gruppe som kun jobber med henblikk på å skape gode rammer for og gode gjennomføringer av våre kamparrangementer.

Vi har også et eget markedstuvalg som arbeider med å skaffe klubben de inntektene som kreves for at vi skal nå våre mål. Har du gode ideer på dette området? Ta kontakt med oss.